Magyarság megmentéseARANYKOR
TEMPO Párt
MAGYARSÁG MEGMENTÉSE
A MAGYAROK MEGMENTŐJE
JÁSDI KISS IMRE ANYAGAI
AZ ARANYBULLA MAGYAROK EGYETLEN ALKOTMÁNYA
MAGYAROKON MÚLIK A FÖLD JÖVŐJE
SZENT GRÁL
A MAGYAR TUDÁS HATALOM
MAGYAROKNAK KÖTELEZŐ
HOGYAN JUTOTTUNK EL IDÁIG?
HÁBORÚ A NEMZET ELLEN
VESSZEN TRIANON
MAGYARORSZÁG SZÁNDÉKOS, ÉS MÓDSZERES TÖNKRETÉTELE
MAGYARSÁG MÚLTJA JELENE ÉS JÖVŐJE
A MAGYAR NYELV
ROVÁSÍRÁSUNK
VILLÁS BÉLA VIDEÓI
BALOGH BÉLA VIDEÓI
PAP GÁBOR VIDEÓI
SZÁNTAI LAJOS VIDEÓI
VILÁG PANORÁMA SZANISZLÓ FERENC
VIDEÓK
VERSEK 

Kép

Senki nem lehet jobban rabszolga, mint akivel elhitetik, hogy szabad !!!

(Johann Wolfgang von Goethe)
 
Üdvözlök minden látogatót az oldalon! 
 
Boldogasszony Anyánk
(Régi Magyar Himnusz)

Eredeti Székely-Magyar himnusz

Kölcsey Ferenc: Himnusz

 

A Magyarok Világhimnusza:  

Ezt az oldalt azért hoztam létre, hogy a Magyarság megmentésére létrejött sok kezdeményező csoportot egy csokorba szedjem. A célom az, hogy ezeket a csoportok egymással összefogva egy nagy csapattá alakulva fel tudjuk emelni a szavunkat a Magyarság megmentése érdekében. Egy ember, egy kis csoport Önmagában nem túl erős, de ha összefogunk akkor mindenre képesek lehetünk. Legalább egymással ne veszekedjünk, torzsalkodjunk, ellenségeskedjünk, mert, ha az ellenség azt látja, hogy nem vagyunk egyek, akkor könnyen ki tud minket kezdeni, egymásra uszítani, és akkor már Ő lesz a győztes!

EZT AKARJÁTOK?

Hiszen mindenki egy célért harcol, a Magyarság megmentéséért, csak más-más eszközzel. Azzal nincs semmi baj, mert mindenki a legjobb tudásával, tapasztalatával segíti az ügyet, csak ne egymás ellen !!! Erre találtam egy nagyon ősi és bölcs idézetet.

Volt 3 Bika a legelőn, boldogan legelgettek együtt, semmi gondjuk nem volt egymással. Arra ment a farkas, és látta, hogy milyen egyetértésben vannak ők hárman. Nem tetszett ez a farkasnak, mert hárman együtt erősek, és nem tudja őket megtámadni. 

Erre kitalálta, hogy egymásnak ugrasztja őket. Odament egyesével a bikákhoz, és mindegyikkel elhitetette, hogy a másik kettő csupa rosszat mond róla. Erre a bikák megharagudtak egymásra, összevesztek, széthúztak, és mivel már nem alkottak egy közösséget, egyedül védtelenebbek voltak. A farkas megtámadta őket, és elkapta ez egyiket.

Ekkor döbbent rá a másik kettő, hogy ez csak trükk volt a farkas részéről, hogy igy furakodjon közéjük, szétbomlassza a közösséget, és elpusztíthassa őket. 

 Nos eddig a történet, lehet, hogy nem pontosan idéztem, de a lényege a történetnek az, hogy

NE ENGEDJÜK MAGUNK KÖZÉ A FARKAST !  

Nos sajnos ezzel már elkéstünk, mert a farkasok már a "spájzban" vannak, de ha újra összefogunk, akkor együtt, közös erővel ki tudjuk zavarni őket onnan. Ezért kérem én azokat a kis csoportosulásokat, akik a Magyarság megmentésére törekszenek, hogy fogjunk össze, mert együtt erősek lehetünk, de ha széthúzunk, ha egymásra is mindefélét kiabálunk, akkor az ellenség látja gyengeségeinket, és könnyen legyőz minket !

Szét fogom küldeni ezt a weboldalt és kérem, akik hasonló célért harcolnak, és bárhol bármiféle kezdeményezés indul el, arról minél hamarabb értesítsenek. Alul az üzenet ablakban írhattok nekem.

magyarsagmegmentese 

Az első akiket be szeretnék mutatni az ...

Apostoli Magyar Királyság

 

 

Borbély József Kormányzó

Az oldalukon számos információ, videó, egy 93 oldalas bizonyítékcsomag található az eddigi bűntettekről. A Fővárosi Törvényszékre ezért hazaárulás, és népirtás vádjával be is adott egy keresetet a mai, és a korábbi politikai vezetők ellen. Ezt is megtaláljátok az oldalon.

Lehet részvényeket is igényelni, részletek szintén az oldalukon.

 Főoldaluk:  http://apostolimagyarkiralysag.hu/

 Apostoli Magyar Királyság Jogaiba való visszahelyezése a Dunán. 

2011 11.11.-én Ünnepélyes keretek között, lett visszahelyezve jogaiba, az Apostoli Magyar Királyság. 
 
 Videó itt: 
http://apostolimagyarkiralysag.hu/infusions/video/video.php?id=14
 
Tiszta vizet a pohárba fontos a megértéshez !!!
 
 
 

2011.11.11.-én az Apostoli Magyar Királyságot visszahelyeztük jogaiba. 2011.december 28.-tól az Apostoli Magyar Királyság Kormányzói Hivatala megkezdte működését Kecskeméten a Petőfi Sándor utca 1/b VII. alatt. Honlap itt található:

http://www.apostolimagyarkiralysag.hu/news.php


 Szent Korona

2009. június13.-án Magyarországon bejelentettük, hogy országunk államformája Királyság, mivel a köztársaságról, mint államformáról bebizonyosodott, hogy nem rendelkezett legitimitással, mert a megszálló hatalmak kényszerítették a köztársaság államformát használni. Minden dokumentum megtekinthető itt:

http://issuu.com/tempohirek

Ettől az időponttól – mint egy 60 év elteltével – ismét megjelenítjük az Apostoli Magyar Királyságot, ami eddig is létezett, de működése az 1944-es megszállás óta fizikailag korlátozva volt. A Királyság állampolgáraira az 1222-es Aranybulla alkotmány érvényes. 

 

2009.június 13-tól – 2011.11.11.-ig kettős hatalmi struktúra állt fent hazánkban. Ezen idő alatt 3. Magyar Köztársaság „hivatalos” szerveivel és eljáróival szemben lefolytattuk a bizonyítási eljárásokat a törvénysértő működésükkel kapcsolatban, majd ezt követően sor került a hivatalos eljárásokból történő kizárásukra is.

Fentiekre tekintettel a mai napi hatállyal a Magyarországon bejegyzett valamennyi felszámoló cég, egyéni felszámoló, továbbá önálló bírósági végrehajtó működését betiltom, vonatkozik ez az önkormányzati végrehajtókra, és a NAV végrehajtóira, valamint a bírósági végrehajtókra is.

Egyben elrendelem az önálló bírósági végrehajtók, és a felszámolók végrehajtással foglalkozó összes cégeinek végelszámolását, és a felszámolás alatti cégek végelszámolásba történő átfordítását.

A mai naptól a fent felsorolt végrehajtók semmilyen végrehajtási cselekményt nem foganatosíthatnak.

Nem tarthatnak árverést, nem bonyolíthatnak kilakoltatást, nem végezhetnek foglalást, és letiltást sem eszközölhetnek, továbbá inkasszót sem nyújthatnak be egyetlen egy bankszámlára sem.

Az Új Magyar Hivatalos Fizetőeszköz:

2011. április 16-i hatállyal megalapítjuk a Szent Korona Magyar Nemzeti Fejlesztési Bank és Innovációs tőketársaságot. Jegyzett tőke 20.000.Mrd $/Stk.

A mai napi hatállyal kibocsátjuk az új nemzetközi fizetőeszközt, a Szent Koronát/Stk. 1 Stk = 1$ = 200,- Ft. Rögzített árfolyamon. A Szent Koronára adót, kamatot, kezelési költséget felszámolni Tilos !

magyarsagmegmentese

Feltétel nélküli alapjövedelem jár:

A Szent Korona Bank minden Magyar állampolgárnak 2011.11. hóig visszamenőleg havi 2000 Stk= (400.000 Ft ) feltétel nélküli alapjövedelmet biztosít. Ehhez regisztrálni kell a Szent Korona Bank felületén. Ehhez szükség lesz a személyi igazolvány, és a lakcímkártya mind két oldalának a másolatára kép formátumban, ( pdf formátumot nem fogad el), és egy saját igazolvány típusú fényképre.

itt lehet regisztrálni: http://apostolimagyarkiralysag.hu/stk/registration.php

Anyáknak :

A magyar anyák az áldott állapotuk kezdetétől vehetik igénybe családjuk számára az állam által biztosított 100.000 Stk (20.000.000 Ft) otthonteremtési támogatást főállású anyaként.

Az igényeket a Szent Korona Bank levelezési címére (1250 Pf.: 34) kell benyújtani. Fénymásolatban csatolni kell az áldott állapotot igazoló orvosi igazolást. A támogatást a Szent Korona Bank 8 napon belül folyósítja.

Ösztöndíj:

A Szent Korona Bank Feltétel Nélküli Alanyi Jogon Járó Alapjövedelmen felüli ösztöndíj folyósítását minden 18. életévét betöltött azon magyar állampolgárok részére, akik felsőoktatási intézményekben illetve egyéb nappali tagozatos képzés formájában folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíj havi összege a tanulmányuk végső befejezésének időpontjáig havi

1.000 Stk. (200.000 Ft)

Az igényeket a Szent Korona Bank levelezési címére (1250 Pf.: 34) vagy a szentkoronabank@apostolimagyarkiralysag.hu

e-mail címre kell a beiratkozási dokumentumok másolatával együtt benyújtani. Az ösztöndíjat a Szent Korona Bank 8 napon belül folyósítja.

 

 
Kereskedelmi egységek Szentkorona elfogadóhelyek :

A Kormányzó megadja a jogot, és egyben kötelezi az összes önkormányzatot, hogy (2012) február hó 10.-ig a fenti összegeket folyósítsák az állampolgárok számára, és kötelezzék a területükön működő összes szolgáltató, és kereskedelmi egységet, hogy a Szentkoronát(Stk) mint elektronikus fizetőeszközt (bankkártya, átutalás) fogadják el rögzített árfolyamon (1Stk = 200 Ft). Azon szolgáltatók, és kereskedelmi egységek, akik megtagadják a Szentkorona mint fizetőeszköz elfogadását, azoknak a működési engedélyét haladéktalanul be kell vonni.

A tartozások átvállalása:

Minden tulajdon és jog forrása a Szent Korona. Ezzel egy időben törölni kell az összes jelzálogjogot, mivel a Szent Korona tulajdona nem terhelhető!!! A korábbi terheket a Szentkorona Bank 1055 Budapest, Szabadság tér 7-9. (levelezési cím: 1250 Budapest, Pf.: 34.) átvállalta.

A hatályos törvények és rendeletek (2. Aranybulla 2012.) be nem tartása jogkövetkezményeket von maga után, melyért az elkövető az Apostoli Magyar Királyság Esküdtszéki Igazságszolgáltatása előtt felel. Ha az elkövető hivatalos személy (Btk. 137.§ (1.)), úgy vele szemben az Esküdtszéki Hadi Törvényszék rögtönítélő bírósága fog eljárni.

 

Közüzemi számlák átvállalása

Az Apostoli Magyar Királyság által alapított Szent Korona Magyar Nemzeti Fejlesztési Bank Innovációs és Tőke Társaság 1055 Budapest, Szabadság tér 7-9. (levelezési cím: 6000 Kecskemét, Petőfi Sándor utca 1/b. VII.) megkezdi a magyar állampolgárok hátralékos közüzemi számláinak kiegyenlítését (a Szent Korona Bank alapításakor 2011. április 16-án átvállalta a magyar állampolgárok mindennemű tartozását).

Kártalanítás:

A mai napi hatállyal a Magyar Állam által működtetett Szent Korona Magyar Nemzeti Fejlesztési Bank Innovációs és Tőketársaság (rövid nevén: Szent Korona Bank, cím: 1055 Budapest, Szabadság tér 7-9. levelezési cím: 1250 Pf.: 34.) megkezdi a rendszer károsultjainak (Hitelkárosultak, közüzemi számlákkal károsítottak, Hajdú Bét, Tengiz, BAUMAG, Pilis Invest, stb.) kártalanítását.

Kamatmentes kölcsön:

Az Apostoli Magyar Királyság Kormányzói Hivatala által alapított Szentkorona Magyar Nemzeti Fejlesztési Bank Innovációs és Tőketársaság megkezdi magyar vállalkozók részére itthoni és külföldi vállalkozási tevékenységekhez szükséges kamatmentes kölcsön folyósítását, illetve véglegesen átadott pénzeszközök átadását amennyiben az üzlet az Apostoli Magyar Királyság résztulajdonosi közreműködését igényli. Az ajánlatokat e-mailben vagy postai úton a Kormányzói Hivatalhoz kell eljuttatni. kormanyzo@apostolimagyarkiralysag.hu

Az adó minden formája megszünik :

Az adó minden formája megszűnik, az illeték is (nincs ÁFA, SZJA, TÁNYA, VÁNYA, EVA stb.). Nincs rá szükség, mivel hazánk a világ egyik leggazdagabb országa. Az Apostoli Magyar Királyság 20.000 Milliárd Szentkorona (Stk) elektronikus, fedezettel kibocsájtott fizetőeszközzel rendelkezik. http://tempohirek.com/2011dok/Apostoli_korona.JPG Minden magán, és államadósság megszűnik, a körbe tartozás is, a fent hivatkozott Szent Korona Bank alapító okirat II. bekezdése alapján.

 
 Az Apostoli Magyar Királysággal kapcsolatos információk helyreigazítása :
 


Azonnali üzenet küldése az oldal szerkesztőjének


e-mail címed:


üzeneted:
www.magyarsagmegmentese.sokoldal.hu
Tetszett ez az oldal? Mutasd meg az ismerőseidnek is!